Hätänumero: 112 

RSA455 ja RSA459

 Palokunnan toiminta 

Palokunnalla on käytössään
nykyaikaisia pelastusvälineitä

RSA459

ensivaste

Palokunta lähtee ensivastehälytyksiin
kevyellä pelastusyksiköllä

RSA455

 Maastokelpoisuus 

Palokunnalla on käytössään
maastokelpoisia ajoneuvoja

Veden kuljetus

veden kuljetuskykyä!

Uudessa raskaassa säiliöautossa on
mahdollista kuljettaa 16 500 litraa vettä.

Palokuntatoiminta

Palokuntatoiminta sisältää monipuolista tekemistä

  • viikkoharjoitukset
  • alaan peruskurssit ja koulutukset
  • pelastus ja ensivastetehtäviä
  • liikuntamahdollisuuksia
Ylös