Hätänumero: 112 

RSA4598 mönkijä

250xRSA4598

Pääsääntöisesti mönkijää pelastustoimessa käytetään maastopaloissa tavarankuljetus ja tiedustelutehtävissä. Kyseinen ATV on varustettu lisäksi maastopelastusta silmälläpitäen irrotettavalla paarilavetilla ja käytetään myös henkilöetsinnöissä.

Website Security Test

Ylös