Hätänumero: 112 

Ensivaste

Ensivasteella tarkoitetaan ensimmäiseksi hätätilapotilaan tavoittavan yksikön apua. Ensivasteyksikkö voi olla esimerkiksi ambulanssi, poliisi, pelastusyksikkö tai vapaapalokunnan (VPK:n) tai SPR:n ensivasteyksikkö. Ensivastekoulutuksen saanut henkilö osaa tehdä ensiarvion tilanteesta, antaa hätäensiapua, osaa raportoida havaintojensa perusteella ja pystyy kammiovärinän hoitamiseen defibrilloimalla. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on lyhentää hätätilapotilaan auttamisviivettä. Ensivasteyksikkö avustaa ensihoitoyksikköä, mutta se ei yleensä kuljeta autettavia. (Ensivaste Terveyskirjasto. 15.5.2016. Duodecim. internet-sivu.)

Website Security Test

Ylös