Hätänumero: 112 

Perustietoa hälytysosasto

Harjoitukset
Kokemäen VPK harjoittelee hälytystilanteita varten pääsääntöisesti kerran viikossa, joka maanantai kello 18:30 alkaen.
Harjoituksissa kehitetään hälytystoiminnassa mukana olevia toimia erityistilanteissa loogisesti ja johdonmukaisesti. mm. rakennuspalotilanteet, tieliikenneonnettomuudet, kemikaalintorjunta ja ensivaste.

Viikkoharjoituksissa opiskellaan ja harjoitellaan pääsääntöisesti perusteita ja lisäksi henkilön oman tason mukaan käydään asioita tarkemmin.

Jos olet kiinnostunut aloittamaan uuden, mielenkiintoisen harrastuksen. Voit ottaa yhteyttä palokunnan päällikköön tai muuhun päällystöön ja sopia harrastuksen aloittamisesta.

Hälytystoiminta
Kokemäen VPK ry:n miehistöosasto suorittaa Kokemäen kaupungin alueella palo-, pelastus- sekä ensivastetoimintaa.

Vuosittain paloasemalta lähdetään noin 260 kiireelliselle ja kiireettömälle tehtävälle, joihin lukeutuu myös ensivastetehtävät, joiden tarkoituksena on avustaa sairaankuljetusta tai antaa hätäensiapua.

Website Security Test

Ylös